26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 14:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނސްޓަރު އަހްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''ނިޔަމި'' ތައާރަފް ކުރުމަށް ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާދިލް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހަށް 100 ދުވަސް ހަމަވި މިޚިދުމަތް ނުދެވި ލަސްވަނީ އޯޑަރު ދިނުމަށާއި، ރޫޓްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭތީ ކަމަށެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ޓްރާސްޕޯޓުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް