26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

މަހޭޝްވަރުގައި ނަގާ ''ދަބަންގް 3'' ގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާ އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޯނާކްޝީ ސިންހާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 22:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ސަލްމާން ޚާން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ދަބަންގް 3" ގެ މަހޭޝްވަރުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސަލްމާން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި މަހޭޝްވަރުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޫޓިންތައް ނިމުނު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާ އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސޯނާކްޝީ ސިންހާއެވެ.

ސޯނާކްޝީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ގޮސްފއި ވަނީ ވެސް ސަލްމާނާ އެކު 2010 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ދަބަންގް" އިންނެވެ. މި ފިލްމަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ އަރްބާޒް ޚާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް