26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓާ ދިމާލުން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

  • ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 20:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓް -- އާކައިވް

ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓާ ދިމާލު، ކަނޑުން ކުނިވެފައިއޮތް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކަނޑުމަތިން ކުނިވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ ފިރިހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށާއި، ހަށިގަނޑު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނި ވެފައިކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހަށިގަނޑު ފެނިފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 18:36 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ ޓީމެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުން ފެންމަތީގައި އޮތް ހަށިގަނޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯވެފައިކަން ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ihaaru.

4 ހަފްތާކުރިން

ތީރާއްޖޭގެ އާދަ އެވެސްއެޗެއްނޭންގޭނެ، ކީއްކުރާ ޙަބަރެއްދެން!

0
0