24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް ނޯވޭގެ 16 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކު ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ

  • އިނާމު ލިބިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ވެގެންދާނީ އެ އިނާމު ލިބުނު އެންމެ ހަގު މީހަކަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 16 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 10:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ގްރެޓާ ތުންބާގް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް 16 އަހަރުގެ ނޯވޭގެ ދަރިވަރެއް ކަމަށްވާ ގްރެޓާ ތުންބާގްގެ ނަން ނޮމިނޭޓް ކޮށްފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް  ގްރެޓާ ތުންބާގް ނޮމިނޭޓް ވެފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް ފަށައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ. 

މޫސުމާބެހޭ ހަރަކާތް ފެށިތާ އަށް މަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ގްރެޓާ ތުންބާގް އެ އިނާމަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ލިބެއެވެ.

ގްރެޓާ ތުންބާގް އަށް ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ވެގެންދާނީ އެ އިނާމު ލިބުނު އެންމެ ހަގު މީހަކަށެވެ. އެއީ އެރެކޯޑު އަދި އޮތީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްގެ އަތުގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ.

މަލާލާއަށް އެ އިނާމު ލިބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް