24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ފައިސަލް ނަސީމް

ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް އެމްޑީޕީ ކެމްޕޭނުގައި

  • ނައިބް ރައީސް އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގޮސްފައި ތިބީ އެމްޑީޕީ މީހުން
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 17:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ލ. އަތޮޅުގައި -- ޓްވިޓަރ

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ފައިސަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަ ވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާ، މާވަށު ދާއިރާގެ އިތުރުން އިސްދޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭނުގައެވެ. ލ. އަތޮޅުން ވަނީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މަރުހަބާ ދަންނަވަން ގޮސް ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ އެމްޑީޕީ އާންމު މެމްބަރުންނެވެ.

އެ ދާއިރާއަށް ނައިބް ރައީސް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރައްވަނީ އާދަމް އާސިފް (އާސިއްޕެ) އެވެ. ނަަމަވެސް އާސިފްގެ ކެމްޕޭނުގައި ނައިބް ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަހަކަށް އައީސް ޖޭޕީގެ އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރާކާތަކުން ނައިބް ރައީސް ފެނިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއިދު ކުރަން އެ ޕާޓީގެ ލިޑާރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމަވާފައިވާއިރު އެ ނިންމުމަކީ ޖޭޕީގެ ކައުންސިލްގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ޔާމީންގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއިދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ގާސިމްގެ އަނބިކަބަލުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް