24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބްރެޒިލް

ބްރެޒިލްގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްދީ މަދުވެގެން ފަސް ދަރިވަރުން މަރާލައިފި

  • ހަމަލާދިން ދެމީހުންވަނީ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 މާރޗް 2019 | ބުދަ 19:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބްރެޒިލް ގަޑިން ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކުދިން ބްރޭކަށް ނުކުމެ ތިއްބައި -- ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލްގެ އިރު ދެކުނުގެ ސްކޫލެއްގައި ފުރާވަރުގެ ދެ ކުއްޖަކު ބަޑިން ހަމަލާދީ މަދުވެގެން ފަސް ދަރިވަރުންނާއި އެއް މުވައްޒަފަކު މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ސުޒާނޯގެ ސްކޫލެއްގައި މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ބްރެޒިލް ގަޑިން ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ކުދިން ބްރޭކަށް ނުކުމެ ތިއްބައެވެ.

ހާދިސާގައި އިތުރު އެތައް ބަޔަކުވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު ހަމަލާދިން ދެމީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަމަލާދިން މީހުނާއި ހަަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ވަނަވަރު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް އާއްމު ނަމަވެސް މިބާވަތުގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ޢާއްމެއް ނޫނެވެ. 

ހާދިސާ ހިނގި ސްކޫލަކީ ޕްރައިމަރީ އަދި ސެކަންޑްރީ ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލެކެވެ. 

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާގެ މަގުސަދަކީ ކޮބައިކަން އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް