24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ބޮލީވުޑް

''ގަލީ ބޯއީ''ގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަނީ

  • މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 މާރޗް 2019 | ހޯމަ 17:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  2. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  6. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  7. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ
  8. ހަ ގޮނޑި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތީ އެމްޑީޕީއަށް: ޤާސިމް


އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ގޫގުލް

"ގަލީ ބޯއީ"ގެ ކާމިޔާބަށް ފަހު ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޒޯޔާ އަޚްތަރު ވަނީ އެ ފިލްމްގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މި ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ޒޯޔާ ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި ހިޕްހޮޕް މިއުޒިކުގެ ސަގާފަތް މި އަށް ވުރެ ކުރިއެރުވުމަށް އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކޯ ރައިޓަރ ރީމާ ކަގްތީ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ފިލްމެއް ހެދުމަށް ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ޒޯޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓް ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ "ގަލީ ބޯއީ"ގައި ދައްކުވައިދެނީ އިންޑިއާގެ ރަށްފުށުގެ ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ޒުވާނަކު ކާމިޔާބު ރެޕާއަކަށް ބަދަލުވެގެންދާގޮތެވެ.

"ގަލީ ބޯއި"އަކީ އިންޑިއާގެ މަގުމަތިން އުފަންވި ކާމިޔާބު ދެ ރެޕުން ކަމަށްވާ ނައޭޒީ އާއި ޑިވައިންގެ ވާހަކައިން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

 މި ފިލްމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ 250 ކްރޯޑަށް އަރާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected].mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް