16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ސްޓެލްކޯ

ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރެއްގެ ހަރަދު ސްޓެލްކޯއިން ދެނީ

  • އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރެއްގެ ހަރަދު އެއް އަހަރަށް ސްޕޮންސަރ ކުރާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 22:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން -- ސްޓެލްކޯ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) އާއި ކެއަރ ސޮސައިޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯ އޮފީހުގައި، ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ހަސަން މުގްނީ ސޮއިކުރައްވާފައިވާއިރު ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޗެއަރމަން ތަހާ ސަލީމެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން ކެއަރ ސޮސައިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރެއްގެ ހަރަދު އެއް އަހަރަށް ސްޕޮންސަރ ކުރާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު މުގުނީ ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯ އިން އަބަދުވެސް އިޖްތިމާއީ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގައި އިސްނެގުމަށް ސްޓެލްކޯ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

ކެއަރ ސޮސައިޓީ 1998 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާއިރު އެ ސޮސައިޓީގައި 421 މެމްބަރުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް