16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

''ބާގީ 3'' ގެ ބަތަލާއަކީ ޝްރައްދާ

  • ޝްރައްދާ ވަނީ ޓައިގާ ޝްރޯފްއާ އެކު މި މި ފްރެންޗައިސްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ބާގީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 18:19 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ޝްރައްދާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު "ބާގީ 3" ކުޅުމަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ޝްރައްދާ ވަނީ ޓައިގާ ޝްރޯފްއާ އެކު މި މި ފްރެންޗައިސްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ބާގީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅެފައެވެ.

މި ފްރެންޗައިސްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ބާގީ 2" ގެ ލީޑް ރޯލުން ޓައިގާއާ އެކު ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ދިޝާ ޕަޓާނީއެވެ. އަދި "ބާގީ 3" ގެ ލީޑް ރޯލުން ޓާއިގާއާ އެކު ދިޝާ ނުވަތަ ސާރާ އަލީ ޚާން ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ރޯލަށް މިހާރު  ހަމަޖައްސަފައިވަނީ ޝްރައްދާއެވެ. ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ނަދިއާދް ވާލާ ގްރޭންޑް ސަންސް އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  "ބާގީ 3" އަށް ޝްރައްދާ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝްރައްދާ އާއި ޓައިގާގެ ޕެއަރ "ބާގީ" ގައި ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަށާއި މި ފްރެންޗައިސްގެ ފޭނުން ވެސް އެ ދެ ތަރިން އެކުގައި ބަލައިލުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ "ބާގީ 2" ވެސް ޑައިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޚާންއެވެ. އަދި ފިލްމް ޕޮރޮޑިސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސާޖިދް ނަދިއާދްވާލާއެވެ.

"ބާގީ 2" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2018 ވނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓާއިގާގެ ކެރިއަރގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރއިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ. މި ފިލްމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 250 ކްރޯޑަށް އަރާފައެވެ.

ޓައިގާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓައިގާ ދަނީ ރިތިކް ރޯޝަންއާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ފިލްމްގެ ނަން އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް މި ފިލްމަކީ ޔަޝް ރާޖް ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ.

ޝްރައްދާ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ރާޖްކުމާރު ރާއޯއާ އެކު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސްޓްރީ" އިންނެވެ.

"ބާގީ 3" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 6 ގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް