16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އިންޑިއާ ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގައި، މިޝްރާގެ ރޯލް ބޮޑު: ފޮރިން މިނިސްޓަރ

  • ސަފީރު ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް ޝާހިދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 18:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އާއި އަކިލޭޝް މިޝްރާ -- ޓްވިޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ހީނަރުވެފައި އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އަކީލޭޝް މިޝްރާގެ ދައުރު ބޮޑުކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރު ސަފީރެއްގެ ގޮތުގައި މިޝްރާ ކުރެއްވި މަސއްކަތް ބޮޑު ކަމަށެވެ. 

 

 

ރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު އެގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ސޯލީހު އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އިބްރާހިމް ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ދެމެދު ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.  

މިޝްރާ ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އަރިހަށް ވަނީ ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވަފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވަނީ އިންޑިއާ ސަފީރު ކަމުގައި އަކިލޭޝް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިޝްރާގެ ސަފީރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ އިރު ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހަލަބޮލިވެ އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަނީ ހީނަރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މިޝްރާ ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ސަފީރުކަމާ މިޝްރާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މިޝްރާ އަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ސަފީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންޑިއާގެ ޕެޓްރޯލިއަމް މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ސަންޖޭ ސޫދިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް