26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އިންޑިއާގެ ހޮޓަލެއްގައި ރޯވުން

ނިއު ދިއްލީގެ ހޮޓަލެއްގައި ރޯވެ 17 މަރު!

  • ހޮޓެލް އަރްޕިތް ޕެލެސްއަކީ ކެރޮލް ބާގްގައި ހުންނަ ތަނެއް
  • 35 މީހަކު އެ އިމާރާތުން ސަލާމަތް ކޮށްފައިވޭ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 15:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ހޮޓެލް އަރްޕިތް ޕެލެސް -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ބަޖެޓު ހޮޓަލެއްގައި ރޯވުމާ ގުޅިގެން 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. 

ނިއު ދިއްލީގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ކެރޮލް ބާގްގައި ހުންނަ ހޮޓެލް އަރްޕިތް ޕެލެސްގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވީ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މަރުވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވުމާ އެކު ހޮޓެލުގެ ޓެރަހުން ފުއްމާލި އަންހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދިއްލީގެ ޑެޕިއުޓީ ފަޔަރ ޗީފް ވިރެންދްރަ ސިންގް ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 35 މީހަކު އެ އިމާރާތުން ސަލާމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 19 މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިރެންދްރަ މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ފަތިހު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ ހެނދުނު ގަޑިން 8:00 ގައެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ނިއްވަން ބޭނުންކުރާ 30 އަށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ހޮޓެލު ހުރި ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޔޫނިއަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކޭޖޭއަލްފޮންސް ވިދާޅުވީ އެ ހޮޓަލުން ނިކުންނަން ހުރި ދޮރު ހުރީ ތަޅުލާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުރި ތަކެތި ގިނަ ކަމުން، އަލިފާންގަނޑު އަވަހަށް ފެތުރުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިހުމާލެއް ވާނަމަ އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ އަވަށުގެ މޭޔަރު އަރިހުން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ދިއްލީގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ މަރުވީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އާއިލާއަށް 5 ލައްކަ ރުޕީސް ދޭން ނިންމާފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މަރުވި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ކެރޮލް ބާގް ސަރަހައްދަކީ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު، ދިއްލީގެ ވިޔަފާރީގެ ހަބެއް ކަމުގައިވާ ކޮންނޯޓް ޕެލެސް ކައިރީގައި އޮންނަ ހިސާބެކެވެ. މި ހިސާބަކީ ދިއްލީގެ މުއްސަންދިން ވިޔަފާރިކުރާ މަތީ ފަންތީގެ ފިހާރަތައް ވެސް ގިނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް