16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ: ނިޔާޒު

  • 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން
  • ތަހުގީގު ސިއްރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭސީސީން ނުގެންގުޅޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 13:27 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް -- ސަން

މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ ކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރު ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގުން އިތުރަށް ހާމަކުރެވޭނީ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ފެށުމާ ގުޅިގެން ނިޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް، އެހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީއިރު، އެކަންކަން ހާމަކުރެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ނިޔާޒު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އީސީސީގެ މެންބަރުންގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. 

އެސީސީން ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހާމަކުރާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައަކީ މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ހިޔާނަތަށް ވެފައި، އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުން ބޭނުންވާތީ އެކަމާ މެދު އޭސީސީގެ މެންބަރުން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ސިއްރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭސީސީ އަކުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ވެސް އެކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދޮންބެ

4 ދުވަަސް ކުރިން

Where is 155

0
0