26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިނުގަތް ފަސް ފޯމު އަލުން ހުށައަޅައިފި

  • ބާކީ ހުރި 5 ފޯމް ހުށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފް -- ރާއްޖެއެމްވީ

މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިނުގަތް ފަސް ފޯމެއް އަލުން އެ އިދާރާއަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 

އަންގާރަ ދުވަހު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިނުގަތް 10 ފޯމުގެ ތެރެއިން ފަސް ފޯމެއް އަނބުރާ އެ އިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އަނެއް ފަސް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހުށައެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމްތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައެޅުމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގެ ކުރިން މާލީ ބަޔާން ހުށައެޅުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

އަފްޝަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބާ ބެހޭ މުހިއްމު ތާރީޚުތަކެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

" ކެންޑިޑެސީ އެޕްލިކޭޝަން މިއޮތީ 17 ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން ހުށައެޅުމަށް، އޮބްޒަރވަރުންގެ އެޕްލިކޭޝަން 2 ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން ހުށައެޅުމަށް، ވޯޓަރސް ލިސްޓް 17 ފެބްރުއަރީގަ އެބޭފުޅުން އާންމު ކުރައްވާނެ. އަދި ރީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 1 މާރޗުގަ ހުޅުވާލާނެ. ކެންޑިޑޭސީ ވިތްޑްރޯ ކުރުން ނޫނީ ނަން އަނބުރާ ނެގުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 26 މާރޗް،" އަފްޝަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަފްޝަން ވިދާޅުވީީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު 27 ފެބްރުއަރީގަ އާންމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓް 16 މާރޗުގައި އާންމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ވެސް އެޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓު ދީގެން ކަމަށާއި، ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ވަރަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ތިބި ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އޭޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން 86 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެ އެވެ. އެމްޑީޕީން ވާދަ ނުކުރަނީ ހަމައެކަނި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށެވެ. ހަ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އަދާލަތަށް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ދާދިފަހުން  މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ގޮނޑި ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް