16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެސްޓީއޯ

ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލާނަން، އެކަމަކު ސުޕަމާކެޓް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: އަމްރު

  • ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 01:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


އެސްޓީއޯ ސްޕަރމާޓް -- ގޫގުލް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލިއަސް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާކެޓް ހުއްޓާލަން ގަސްތު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ ހިންގި ގޮތުން މާލީގޮތުން ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އަމްރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން ކުރާ ގިނަ ވިޔަފާރިތައް ކުރަނީ ގެއްލުމުގައި ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ފައިދާވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން ކުރާ ވިޔަފާރިއަކީ ތެލުގެ ވިޔަފާރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ "އެސްޓީއޯ ހޯމް އިލެކްޓްރޯނިކްސް" ބަންދުކުރީ އެތަނުން ވިއްކާ މުދަލަކީ، އާއްމު ވިޔަފާރިތަކުންވެސް ވިއްކާ ޒާތުގެ މުދާ ކަމަށް ވުމާއިއެކު ކަމަށް އަމަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ، އާއްމު ވިޔަފާރިތަކަށް ޖާގަދިނުމަށްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އާއްމު ވިޔަފާރިތަކަށް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ އޮންނާނީ. އެކަމަކު އެސްޓީއޯގެ ސުޕަމާކެޓް ބަންދެއް ނުކުރާނެ. ސަބަބަކީ އެތަނުން އެބަ ވިއްކާ ކޮންމެހެން އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ޖެހޭ އެއްޗެހި. ޚާއްސަކޮށް ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ބާވަތްތައް" އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕަމާކެޓް ހިންގިޔަސް އެތަނުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ވާދައަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް