16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީ

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއިން ރައީސަށް މައުލޫމާތު އަރުވައިފި

  • ކޮމިޓީން އެއްކުރި މައުލޫމާތުތައް އާންމުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 12 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 00:28 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން -- ރައީސް އޮފީސް

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މައުލޫމާތު އަރުވައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ހިޔާ މަޝްރޫއާ ގެދޮރުވެރިކުރުމާއި ގުޅީފަޅު ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ރިވިއުކޮށް، އިންސާފުވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް, ފްލެޓް ލިބުން ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ސޯލިހް އެކުލަވައިލެއްވި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރާއްވާފައިވާ ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ފާހަގަ ކުރެއްވުނު ކަންކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރައީސަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. އަދި މައުލޫމާތުތައް އާންމުންނާ ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ކޮމިޓީއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިންމެވުމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ، މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާނާއި، ޝީރީން ނާހިދާ ލަތީފާއި، ފާތިމަތު ރަޝީދާއާއި، އަހުމަދު ތޮލާލްގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބްގެ އޮފީހުގެ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލީ ޝުހައިލް މުހައްމަދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

dhw

4 ދުވަަސް ކުރިން

So far this government has been very secretive about every thing. I gav my vote to ibu thinkin that he wud b more tranparent. but the deals they make and the arrangements they are making about the YAG deals are UNKNOWN. still hoping for a better gov

0
1