16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ތެލުގެ ވިޔަފާރި

ޔަމަންގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަނީ

  • އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ދުވާލަކު 75،000 ފީފާގެ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 18:21 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ޔަމަނުގެ ތެޔޮ ޕްލާންޓެއް -- އާކައިވް

ޔަމަންނުން ކުރާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، 2019 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދުވާލަކު 75،000 ފީފާ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޔަމަނުގެ ތެލާ ބެހޭ ވަޒީރު، އައުސް އަބްދުﷲ އަލްއައުދު ވިދާޅުވީ، ޔަމަނުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާއިރު، އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، ދުވާލަކު 110،000 ފީފާގެ ތެޔޮ އުފައްދައި، އެއިން 75،000 ފީފާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށެވެ. އައުސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުގެ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ފުޅާކުރުމަށް އަރަބި ކަނޑަށް ޕައިޕްލައިނެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމާއިގައި ވީރާނާވެފައިވާ ޔަމަނުން 2014 ވަނަ އަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 127،000 ފީފާގެ ތެޔޮ އުފައްދާފައިވާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ބުރޫއަރައި، 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ޤައުމަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް އުފެއްދިފައި ވަނީ 50،000 ފީފާގެ ތެލެވެ. މީގެ ތެރެއިން ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު އެ ޤައުމަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިފައި ވަނީ މަދު އިންސައްތައެކެވެ.

އެމެރިކާގެ އެނަރޖީ އިންފޯމޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޔަމަނުގެ ތެޔޮވަޅުތަކަކީ ތިން ބިލިއަން ފީފާގެ ތެލުގެ ރިޒަރވެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް