26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފޯބްސް

ފޯބްސް: އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިއަކަށް!

  • އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާއަށް
  • މެސީ ދެވަނާގައި، ރޯނާލްޑޯ ތިންވަނާގައި
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ފޯބްސްގެ ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް އެތްލީޓުން -- ގޫގުލް

ފޯބްސްގެ ލިސްޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބެނީ ބޮކްސިންތެރިޔާ ފްލޮއިޑް މޭވެދާއަށެވެ.

މުސާރާއިގެ ގޮތުގައި 275 މިލިއަން ޑޮލަރު، އެންޑޯސްމެންޓް ގޮތުގައި 10 މިލިއިން ޑޮލަރު އޭނާގެ ނެޓް ވޯތްގައި ވެއެވެ.

ހަބްލޮޓުން ސްޕޮންސަރ ކޮއްފައިވާ ފްލޮއިޑް ކެރިއާ ފެށުނީ 1996 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއިންނެވެ.

ފްލޮއިޑް މޭވެދާ 

ލިސްޓްގެ ދެވަނާގައި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީ 111 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތްއިރު ލިސްޓުގެ ތިންވަނާގައި އޮތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ.

ރޮނާލްޑޯއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 108 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބެއެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމުގައި އޮތް ރޮނާލްޑޯގެ މަގާމުގައި މިހާރު އޮތީ މެސީއެވެ.

ފޯބްސް ލިސްޓްގެ ހަތަރުވަނާގައި މިކްސްޑް މާޝަލް އާރޓިސްޓް ކޯނަރ މެކްގްރެގާ 99 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތްއިރު ލިސްޓްގެ ފަސްވަނާގައި 90 މިލިއަން ޑޮލަރާއިއެކު އޮތީ ޕީއެސްޖީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޭމާ ޖޫނިއާއެވެ.

ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ލެބްރޮން ޖޭމްސް ލިސްޓްގެ ހަވަނާގައި އޮތީ 85.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައަކާއި އެއްކޮންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޯޅު ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެކި ފަހަރުމަތިން ހޯދާފައިވާ ރޯޖާ ފެޑްރާ އޮތީ ފޯބްސް ލިސްޓުގެ ހަތްވަނާގައެވެ. ރޯޖާ ފެޑްރާގެ މުސާރައަކީ 77.2 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ލިސްޓްގެ ނުވަ ވަނާގައި އެމެރިކަން ފުޓްބޯލް ކުޅުންތެރިޔާ މެޓް ރައިޔަން 67.3 މިލިއަން ޑޮލަރާއި އެކު އޮތް އިރު ލިސްޓްގެ ދިހަވަނަ  ލިބެނީ 69.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭ ސްޓެފޯޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް