16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން އަންގައިފި

  • ފެބްރުއަރީ 14 ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގެ ކުރިން ހުށައަަަޅަން ވަނީ އަންގާފަ
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 11 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 12:00 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


އެމްޑީޕީ ޑެޕިއުޓީ އެސްޖީ އަފްޝާން ލަތީފް -- އެމްޑީޕީ

މަޖިލިސް 19 ގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން އަންގައިފިއެވެ. 

ހޯމަ ދުވަހު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝާން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭ ފޯމެޓް ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ފެބްރުއަރީ 14 ގެ ރޭގަނޑު 8 ޖެހުމުގެ ކުރިން މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

"ކެނޑިޑޭޓުންގެ މިހާރު އޮތް ވަރަށް ވުރެ ވެސް އިތުބާރު އިތުރު ކުރުމަށާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާތީ މި ކެމްޕެއިންގެ ވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަދި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ ސީދާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން އާންމުންނަށް ހާމަ ކުރުމަށްޓަކައި. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އިިލްތިމާސް ކޮށްފައިވާނެ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެއީ 14 ފެބްރުއަރީ ރޭގަނޑު 8 ޖެހުމުގެ ކުރިން އެބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާ ކޮށްދެއްވަން" އަފްޝާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަފްޝާން ވިދާޅުވީ، މާލީ ބަޔާން ހާމަ ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން އެމްޑީޕީ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ޝާއިއު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައާ ގުޅިގެން އަފްޝާން ވިދާޅުވީ، 10 ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމުގެ މަައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމު އަލުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާނެ ކަމަށެވެ. 

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ގިނަ ޕާޓީތަކުން  ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ އަދި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ވިދާޅުވެފަ ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިންގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ވެސް ރޭވިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް