26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޒޯހިބް އިސްމާއިލް އަމީރީ

އަމީރީ މައްސަލައިގައި ފީފާއިން އެންގި އެންގުން ނިއުއިން އެޕީލްކުރަނީ

  • ފީފާއިން ވަނީ މައްސަލަ އެޕީލްކުރަން ނިއުއަށް 10 ދުވަސް ދީފައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ޒޯހިބް އިސްމާއިލް އަމީރީ -- ފޭސްބުކް

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒޯހިބް އިސްމާއިލް އަމީރީއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ 45،636 ޑޮލަރު 45 ދުވަސްތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން ނިއުއަށް އެންގި އެންގުން އެޕީލްކުރުމަށް އެ ކްލަބުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފީފާއިން ވަނީ ނިއުއަށް މައްސަލަ އެޕީލްކުރުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި، އެ ކްލަބުން މައްސަލަ އެޕީލްކުރުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ނިއު އިން އަމީރީއަށް މުސާރަ ނުދިން މައްސަލައިގައި އަމީރީގެ ފަރާތުން ފީފާއަށް ހުށަހެޅި، މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ފީފާއިން ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ އަމީރީއަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ 13،250 ޑޮލަރާއި، މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލު ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި 30،130 ޑޮލަރު ދިނުމަށެވެ.

ނިއުއަށް ފީފާއިން ދިން 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތު ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ އެ ކްލަބަށް ލިބޭނެ އަދަބަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން ޓްރާންސްފާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ރަޖިސްޓްރީނުކުރެވުމެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނިއު އިން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި އިރު، އެ ކްލަބަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އަމީރީ ރާއްޖޭން ފުރީ ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހު އެ ކްލަބުން ކަންތައްތައް އޮޅުވާލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިފައި ވާތީ އޭގެ ބަދަލުތަކެއް ހޯދަން ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް އޭރު ބުންޏެވެ.

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމް އިން ވަނީ ދާދި ފަހުން ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކުން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑުކުރީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުން ސަސްޕެންޝަން އުވާލެވޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް