26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019

ބާބީއާރް ކްރޯލް 2019: ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

  • މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  5. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019 ނިންމުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

"ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" ދިގު ފެތުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޑުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު ފެތުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބ. އަތޮޅުގެ 23 ރަށަކަށް ފަތާފައިވާއިރު، ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ބ. އަތޮޅު ބަޔޯސްފިޔާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރި އެރުވުމާއި، ފަންނީ އަދި އިލްމީ ގޮތުން ގައުމު ކުރިއެރުވުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ އެއް ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް