16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019

ބާބީއާރް ކްރޯލް 2019: ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

  • މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019 ނިންމުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

"ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" ދިގު ފެތުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޑުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު ފެތުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބ. އަތޮޅުގެ 23 ރަށަކަށް ފަތާފައިވާއިރު، ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ބ. އަތޮޅު ބަޔޯސްފިޔާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރި އެރުވުމާއި، ފަންނީ އަދި އިލްމީ ގޮތުން ގައުމު ކުރިއެރުވުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ އެއް ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް