16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ބާގީ 3 ގެ ބަތަލާ އަކީ ސާރާ؟

  • ސާރާ ދެން ފެނިގެންދާނީ "ލަވް އާޖްކަލް" އިން ކަަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 18:09 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ސާރާ އަލީ ޚާން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވި ސާރާ އަލީ ޚާން ދެން ފެނިގެންދާނެ ފިލްމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިދުވަސްވަރު ބޮލީވުޑްގައި ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.

"ކެދަރްނާތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ ސަރާ ދެވަނައަށް ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކީ "ސިމްބާ" އެވެ. މި ދެފިލްމްވެސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސާރާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެއަކަސް ސަރާވެސް އޭނާ ދެންކުޅޭ ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިން ބަލައިގަންނާނެ ފިލްމަކަށް ވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސާރާ ވަނީ ޓައިގާ ޝްރޯފްގެ ފިލްމް "ބާގީ3" އަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް މި އެކްޝަން ފްރެންޗައިސްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ބުނެފައިވަނީ ސާރާއަށް އެ ފިލްމް ކުޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޚާން އާއި ސާރާ އާއި ދިމާވެފައި ވަނީވެސް އޭނާގެ ފުރަތަމަ "ކެދަރްނާތް" ރިލީޒް ވުމުގެ ކުރިން ކަމަށާއި އަދި އޭރު އެ ފިލްމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނުފަށާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ސާރާއަށް އެ ރޯލް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސްޕޯކްސްޕާރސަން ބުނެފައިވަނީ "ބާގީ" އަދި "ބާގީ2" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް އިން ކަމަށްވާ ދިޝާ ޕަޓާނީ ނުވަތަ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އެ ރޯލަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެރޯލަށް ހަމަޖައްސާނީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރެވެ.

ސާރާ ދެން ފެނިގެންދާނީ ކާތިކް އާރްޔަން އާއި އެކު އިމްތިއާޒް އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ލަވް އާޖްކަލް" އިން ކަމަށްވެސް ވަނީ އަޑުފެތުރެން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް