16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ހިތް އުފެދިފައިވަނީ ބޭރުގަ

އުފަންވީއިރު ހިތް އުފެދިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި

  • ވެނެލޮޕް ހޯޕް ވިކިންސް އުފަން ވެފައިވަނީ 22 ނޮވެމްބަރު 2017 ގައި
  • ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހިތް އެތެރެއަށް ލުމަށްޓަކައި ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވޭ
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 10:35 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ތިން އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ވެނެލޮޕްގެ ހިތް އޭނާގެ ގައިގެ ހަންގަނޑާ ލާ ބަންދު ކުރެވިފައި -- ބީބީސީ

އުފަންވީއިރު ހިތް ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި އުފެދިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގްލެންޑްފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ގްލެންޑްފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެނެލޮޕް ހޯޕް ވިކިންސް ނަމަކަށް ކިޔާ މި ތުއްތުކުއްޖާ އުފަން ވެފައިވަނީ 22 ނޮވެމްބަރު 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ކުއްޖާ އުފަންވީއިރު މޭމަތީގެ ކަށިތައް އުފެދިފައި ނުވެއެވެ.

މި ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަންމަ ނޯމި ފިންޑްލޭ ބުނެފައިވަނީ މީ ހައިރާން ކުރަނިވި ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންވާ ދަތުރެއް ކަމަށެވެ.

ވެނެލޮޕް ހޯޕްގެ ގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މިއަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު  މި ދެމީހުން ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުމުން ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އިތުރަށް އަޅާލެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ހަމަޖެހިގެން އެދެމީހުންނަށް އުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވިލްކިސް ބުނެފައިވަނީ ދަރިފުޅު ގެއަށް ބަދަލުކުރުން މީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށާއި އަދި އެތައް ކަމަކާއި ކުރިމަތި ލާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

14 މަހުގެ އެ ކުއްޖާ ބަލާ މެޑިކަލް ޓިމްގެ ޑޮކްޓަރު ފްރެންސެސް ބުލޮކް ބުނެފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ވެނެލޮޕް ބެހެއްޓުމަށް އޭނާގެ  މޭމަތީގެ ކަށިތައް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މިޓީމުން ބުނެފައިވަނީ މިވަރަށް ތުއްތު ކުއްޖާއަށް އަޅާލިޔަސް ކުރިއަށް އޮތްތާ ވާނެގޮތް ނޭގޭ ކަމަށެވެ.

 މީ އާންމު ގޮތެއްގައި ފެންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މި ބާވަތުގެ ކަމެއް ފެންނަނީ މިލިއަނަކުން އެއްފަހަރު ކަމަށް ވެސް މި ޓީމުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނޯމި ފިންޑްލޭ ބުނެފައިވަނީ މާބަނޑުއިރު ކުޑަ ދަރިފުޅު ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ދީފައިވަނީ 10 އިން އެއް ޕަސެންޓް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަޖުރިބާ ކާރުން އެކަން ބަދަލުކޮށްލާ ފައި ވާކަމަށެވެ. މީ ޔޫކޭގައި މިކަހަލަ ކޭސްއެއްގައި ސަލާމަތްވި ފުރަތަމަ ކުއްޖާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް