16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އިންޑިއާގައި ރޭޕް އިތުރުވުން

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި 5 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު މަރާލައިފި

  • އަންހެން ކުއްޖާ ވަގަށް ނެގީ، މަގުމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ޖިފުޓި ގަނޑެއްގައި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާއި އެކު ނިދާފައި އޮއްވާ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 04:16 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ރޭޕްއާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަން އިންޑިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން -- ސީ.އެން.އެން

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު، އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ.

މުމްބާއީގެ މާހިމް ނެއިބަރހުޑުން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަގަށް ނެގީ، މަގުމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ޖިފުޓި ގަނޑެއްގައި އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ ތިން ބެއިންނާއި އެކު ނިދާފައި އޮއްވައެވެ.

ސީއެންއެންއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މުމްބާއީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ވިކްރަމް ދެޝްމާނޭ ވިދާޅުވީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ރިޕޯޓު ކުރިތާ މާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އެއްލާލާފައި އޮތީ ވަގަށް ނެގި ހިސާބު ކައިރީގައި ހުރި މަގެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޮޓޮޕްސީއަކުން ވަނީ އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަން ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދޭޝްމާނޭ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މި ކަމުގައި ބައިވެރިވީ އެންމެ މީހަކު ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ބަލަމުންދާ މުމްބާއީގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ކްރައިމް ރެކޯޑްސް ބިއުރޯއިން 2016 ވަނަ އަހަރު އާއްމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 39000 ރޭޕްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އިންޑިއާގައި ކޮންމެ 13.5 މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެ ބިއުރޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް