26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މެސެޑޯނިއާ ނޭޓޯއާއި ގުޅުން

ނޯތް މެސެޑޯނިއާ ނޭޓޯއާއި ގުޅެން ހުއްދަ ދޭން ގްރީސްގެ ޕާލިމަންޓުން ނިންމައިފި

  • ބޮޑުވަޒީރު އެލެކްސިސް ސިޕްރަސް ވަނީ ގްރީސްއާއި ރަހުމަތްތެރި އަދި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މެސެޑޯނިއާ، ނޭޓޯގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
  • މެސެޑޯނިއާއަށް ގްރީސްގެ ހުއްދަ ކޮންމެހެން ވެސް ހޯދަން މަޖުބޫރުވީ ނޭޓޯއާއި އިތުރު ގައުމުތައް ގުޅުން ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ގްރީސްގެ އަތުގައި އޮތުމުން
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 03:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ނޭޓޯގެ އެސެންޝަން ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ސޮއިކުރި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރޮއިޓަރސް

ކުރީގެ ޔޫގޮސްލާވިއާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް މެސެޑޯނިއާ (މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ނޯތް މެސެޑޯނިއާ) ނޭޓޯއާއި ގުޅެން ކުރިމަރި ކުރިވި ހުރަސްތައް ނައްތާލަން ގްރީސްގެ ޕާލިމަންޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ގްރީކް ޕާލިމަންޓުން ވަނީ މެސެޑޯނިއާ ނޭޓޯއާއި ގުޅެން ހަދާފައި އޮތް "ނޭޓޯ އެކްސެޝަން ޕްރޮޓޮކޯލް" ތަސްދީގުކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮޓޮކޯލް ފާސްކުރަން 153 ވޯޓު ލިބުނިއުރު، ފާސްކުރުމާއި ދެކޮޅަށް 140 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

ވޯޓުގެ ކަންކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޕާލިމަންޓުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގްރީސްގެ ބޮޑުވަޒީރު އެލެކްސިސް ސިޕްރަސް ވަނީ ގްރީސްއާއި ރަހުމަތްތެރި އަދި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މެސެޑޯނިއާ، ނޭޓޯގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން މެސެޑޯނިއާ އެ ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅެން ބޭނުންވާ އެކްސެޝަން ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ސޮއިކުރީ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ. ގްރީސްގެ ޕާލިމަންޓުން މި ކަން ތަސްދީގު ކުރުން ވެފައި އޮތީ، ނޭޓޯއާއި ގުޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ހުރަހަށް ވެފައެވެ.

ގްރީސްގެ ޕާލިމަންޓުން މެސެޑޯނިއާ ނޭޓޯއާއި ގުޅެން ހުއްދަ ދޭން ނިންމީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވުނު ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަންކަމުގެ މަތީންނެވެ. އެގޮތުން މެސެޑޯނިއާއިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ނަން ނޯތް މެސެޑޯނިއާއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މެސެޑޯނިއާއަށް ގްރީސްގެ ހުއްދަ ކޮންމެހެން ވެސް ހޯދަން މަޖުބޫރުވީ ނޭޓޯއާއި އިތުރު ގައުމުތައް ގުޅުން ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ގްރީސްގެ އަތުގައި އޮތުމުންނެވެ.

ނަން ބަދަލުކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގްރީސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރު ސިޕަރަސްގެ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ ނެޝަނަލިސްޓް އިންޑިޕެންޑެންޓް ގްރީކްސް ޕާޓީ ވަނީ ކޯލިޝަނުން ވަކިވެފައެވެ.

ބަލްކަންގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ މެސެޑޯނިއާއަށް އެނަން ކިޔުމަށް ގްރީސްއިން ނުރުހެނީ މެސެޑޯނިއާ އާއި ގްރީސް ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި މެސެޑޯނިއާއާ އިންވެގެން އޮންނަ ގްރީސްގެ ސަރަހައްދަކަށް ވެސް މެސެޑޯނިއާ ކިޔާތީއެވެ. ނަމުގެ މައްސަލަ ނިމުނީ ގްރީސްއާއި މެސެޑޯނިއާގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި އޮންނަތާ 27 އަހަރުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް