26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އެންތަނި ޑޭވިސް

ޕެލިކަންސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އެންތަނީ ޑޭވިސް ސީޒަން ނިމެންދެން އެޓީމުގައި ހުންނާނެ

  • އެންތޮނީ ޑޭވިސް ސީޒަން ނިމެންދެން ޕެލިކަންސްގައި ހުންނާނެ
  • ޑޭވިސް ވަނީ ޓީމުގައި ހުންނާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 8 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 09:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އެންތަނީ ޑޭވިސް - ލައިވް ސްކޯ -- ގޫގުލް

އެންބީއޭގެ ކްލަބް ޕެލިކަންސްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އެންތޮނީ ޑޭވިސް ސީޒަން ނިމެންދެން އެ ކްލަބުގައި ހުންނާނެކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޑެލް ޑެމްޕްސް ބުނެފިއެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެންތަނީ ޑޭވިސް ވަނީ ޓީމުގައި ހުންނާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އަދި ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމަށް ރަނގަޅަށް ކުޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ދީފައެވެ.

ޑޭވިސްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް ނިއު އޯލިންސް ޕެލިކަންސްއާ އެކު އިތުރަށް ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޑޭވިސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ލޭކާސް، މިލްވޯކީ ބަކްސް އަދި ޓޮރޮންޓޯ ރެޕްޓޯސް ވަނީ ޑޭވިސްއަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ޓީމަކާ އެއްކޮށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ޑޭވިސް ވަނީ އިތުރަށް ޕެލިކަންސް އަށް ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ގޮތުން އެހެން ޓީމެއް ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. ޑޭވިސްގެ މިއަމަލާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ 50،000 (ފަންސާސް ހާސް) ޑޮލަރުން ޑޭވިސް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންތަނީ ޑޭވިސް ޕެލިކަންސް އަށް ކުޅެން ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް