26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ ބަޔާން

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަޤާމް އަލަށް އިތުރު ކޮށްފި : ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ

  • ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަގާމު
  • އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސުވިމިން ޕޫލެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 7 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 10:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް. -- މަޖިލިސް

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުންގެ ގޮތުގައި 200 މަގާމު ސިވިލް ސަރވިސް އޮނިގަނޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ، އިބްރާހިމް މުހަމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ދަރުބާރު ގޭގައި މިއަދު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުންނެވެ. 

ރައީސް ވިދާޅުވީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް ވާޞިލްވެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ޙަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އަހުލުވެރިވުން ކަމަށެވެ. 

ރައްޔިތުން ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، މިހާރުވަނީ 200 މަގާމު އަލަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައެވެ.

ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް، ހަށިހެޔޮ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ގައުމީ ކުޅިވަރުތަކަށް ދިރުން ގެނައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް، އަހަރަކު މަދުވެގެން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމައި، މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޤައުމީ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ އެލަވެންސް އެއްހަމަކޮށް ، ހުރިހާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް، އެލަވެންސް ދޭގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސް ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮލިމްޕިކް ސައިޒްގެ ސުވިމިން ޕޫލެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. 18 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ހަދާ މި ސުވިމިން ޕޫލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެެވެ. 

މި އީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރުގެ މައިދާންތަކުން، ރަންވަނަތަކަށް އުންމީދުކުރާ ޒުވާނުންނަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް