26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މިޞްރު

ސީސީގެ ވެރިކަން ދިގުދަންމަން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތާއީދެއް ނުކުރި

  • އެކި ފިކުރުގެ 11 ޕާޓީއަކުން ވަނީ "ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޔޫނިއަން" ގެ ނަމުގައި ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 19:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


މިޞްރުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސިސީ -- އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ ދައުރު ފުރަހަމަ ކުރުމަށްފަހުވެސް މިޞްރުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސިސީއަށް މަޤާމުގައި ދެމިހުރުމަށް މަގުފަހިވާހެން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިފިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ ދައުރު 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް ސީސީއަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިހުރެވޭ ގޮތަށް ގެންނަން އުޅޭ މި އިސްލާހު އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފައި ވީނަމަވެސް، މި އިސްލާހު ފާސްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަސް ގޮސްގެންނެވެ.

މިޞްރުގެ ކަރަމާ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ހުސެއިނީ ބުދަދުވަހު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އަންގާރަ ދުވަހު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 11 ޕާޓީއަކުން ބައްދަލުވެ، ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ދެކޮޅަށް އެއްގަލަކަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ މި ކޯލިޝަނުން "ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޔޫނިއަން" ގެ ނަމުގައި ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް