26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން

މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވާނެ: މޯލްޑިވިއަން

  • އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން 14:00 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 17:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް -- މޯލްޑިވިއަން

ފެބްރުއަރީ 7 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މޯލްޑިއަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިއަނުން ބުނީ ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން 14:00 ށް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދު ވަގުތުގައިވެސް އޮންލައިންކޮށް އަބަދުވެސް ޓިކެޓް ނެގޭނެއެވެ.

މިއީ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަ ގޮތަކަށްވާއިރު ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ވަނީ އަގުހެޔޮކޮށްފައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް