26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ވިޖޭ މާލަޔާ

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު ވިޖޭ މާލަޔާ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އިންޑިއާއާ ހަވާލުކުރަނީ

  • ވިޖޭ މާލަޔާގެ މައްޗަށް އިންޑިއާގައިވަނީ ދައުވާ އުފުލާފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 5 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 02:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ވިޖޭ މާލަޔާ އިނގިރޭސިވިޅާތަށް ގޮސްފައިވަނީ މާޗް މަހު -- ފްރާންސް 24

ފްރޯޑްގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު ވިޖޭ މާލަޔާ އެކްސްޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އިންޑިއާ އާ ހަވާލު ކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް ސެކްރެޓަރީ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ތަރުޖަމާނު ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކިންގްފިޝަރ ބިއަރ ކުންފުންޏާއި ފޯސް އިންޑިއާ ފޯމިއުލާ ވަން ޓީމްގެ ވެރިޔާ، އުމުރުުފުޅުން 63 އަހަރުފުޅުގެ މާލަޔާއަށް މިި ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ދެ ހަފްތާއެވެ.

ހޯމް ސެކްރެޓަރީގެ ތަރުޖަމާނު އޭއެފްޕީގައި ވިދާޅުވީ ޖާވިދު އެ އަމުރުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ ދޫކޮށް މާލަޔާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ލޯނެއްގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ ބޭންކަކުން ދިން 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިއްޕަވައިގެންނެވެ.

 އެ ލޯނަކީ ދައުލަތުގެ ބޭންކެއް ކަމަށްވާ އައިޑީބީއައިއިން އޭނާގެ ބަނގުރޫޓްވި އެއަރލައިންގެ ލޯން ޚަލާސް ކުރުމަށް ދިން ފައިސާއެވެ.

އެކްސް ޓްރެޑިޝަންގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް މާލަޔާ ފޮނުވިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް