26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ކުޑަ އައްޔަ އަދި ޖާއްޓެ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

 • މުބާރާތުގައި 35 ރާޅާއެޅުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮށްފައި
 • އަލީ ހުޝްރުވާން (ކުޑަ އައްޔަ) ވަނީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި
 • އަލީ ޖާވިދު (ޖާއްޓެ) ވަނީ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕްކަން ހޯދާފައި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 11:37 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
 6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ކުޑަ އައްޔަ އަދި ޖާއްޓެ މެލޭޝިއާގެ ރާޅާއެޅުންތެރިންނާއެކު -- ފޭސްބުކް

މެލޭޝިއާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޓިއޯމަން ފެސްޓިވަލް 2019 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އަލީ ހުޝްރުވާން (ކުޑަ އައްޔަ) އަދި ރަނަރަޕްކަން ހޯދި އަލީ ޖާވިދު (ޖާއްޓެ) އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރާޅާއެޅުންތެރިން ވާދަކުރި މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ކުޑަ އައްޔަ އަދި ދެވަނަ ޖާއްޓެ ހޯދީ މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ރާޅާއެޅުންތެރިންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މުބާރާތުގައި 35 ރާޅާއެޅުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޑަ އައްޔަ ބުނީ، ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދަންނަވައި އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ކާމިޔާބު ހޯދަން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަ އައްޔަ ބުނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރާޅާއެޅުންތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން ރާޅާއެޅުންތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރައްވާތީ އުންމީދުތަކެއް އާވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުޑަ އައްޔަ ބުނީ، ޓިއޯމަން ފެސްޓިވަލްއަކީ ލެވެލްއަށް ބަލާއިރު މާ ބޮޑު މުބާރާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުބާރާތަކުން ވަނައެއް ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ފަހުރެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިތުރުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްވެސް ވަނީ ކުޑަ އައްޔަ އަދި ޖާއްޓެ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ޓުވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ރާޅާއެޅުންތެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރާޅާއެޅުންތެރިން އަންނަނީ ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ވަނަތައް ހޯދާ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރި ކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް