26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް

ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަަތުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި

  • ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރުފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 12:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ހުޅުމާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެެ ބަނދަރު -- ސަން އޮންލައިން

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް (ބޮންޑެޑްވެޔަރ ހައުސް)ގެ ހިދުމަތުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރު ފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ. 

ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ފަސޭހައިން ހިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ސާރވިސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ހިދުމަތްތަކަށް ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުން ބަދަލުކޮށް ސްޓޭންޑަޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ތައާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބްރޯކަރުންނާއި، ޝިޕިންގް އެޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސިން ބުންޏެވެ. 

މި މަސައްކަތްތަކަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައެޅި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކަލޯ އަހުމަދުލް

3 މަސް ކުރިން

ތި ވަގުތު ކޮޅު އަދި ކުޑަ . 24 ގަޑި އިރަސް ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ތިފަދަ ބޮޑެތި ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ތަނުގަ.

0
0