16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް

ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަަތުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި

  • ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރުފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 12:22 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


ހުޅުމާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެެ ބަނދަރު -- ސަން އޮންލައިން

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް (ބޮންޑެޑްވެޔަރ ހައުސް)ގެ ހިދުމަތުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރު ފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ. 

ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ފަސޭހައިން ހިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ސާރވިސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ހިދުމަތްތަކަށް ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުން ބަދަލުކޮށް ސްޓޭންޑަޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ތައާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބްރޯކަރުންނާއި، ޝިޕިންގް އެޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސިން ބުންޏެވެ. 

މި މަސައްކަތްތަކަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައެޅި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކަލޯ އަހުމަދުލް

2 ހަފްތާކުރިން

ތި ވަގުތު ކޮޅު އަދި ކުޑަ . 24 ގަޑި އިރަސް ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ތިފަދަ ބޮޑެތި ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ތަނުގަ.

0
0