26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން

  • ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 09:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އެމްއައިބީގެ އާ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަ ތަން،މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން -- އާކައިވް

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުންނެވެ. އެބޭންކުން ބުނީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެއެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ޙިދުމަތް( ކްރެޑިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޓްރޭޑް ފިނޭންސް ސާވިސްގެ ޚިދުމަތް)ހެޑް އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ ހ. ކޮކޮނަޓް ވިލާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ. އަދި ފައިނޭންސްއާއި ގުޅުންހުރި ޙިދުމަތްތައް ދެމުންއައީ ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ.

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކު ހިންގާ އިމާރާތް ހުންނަނީ ހެންވޭރު މެދުޒިޔާރާތްދޮށުގޭގަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް