16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެމެރިކާގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރު

އެމެރިކާގައި ޖެހިޖެހިގެން ވަޒީފާ އިތުރުވާތާ 100 މަސް ދުވަސް، ޖެނުއަރީ މަހު އެކަނި ވެސް ތިން ލައްކަ ވަޒީފާ

  • ޖެނުއަރީމަހު 304،000 ވަޒީފާ އުފެދިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 1 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 23:37 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


އެވްރެޖްކޮށް ގަޑިއަކަށް ލިބޭ އުޖޫރަވެސް ޖެނުއަރީމަހުވަނީ 0.03 ޑޮލަރު އިތުރުވެފައި -- ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭ

އެމެރިކާގައި ޖެނުއަރީ މަހު 304،000 ވަޒީފާ އުފެދި ޖެހިޖެހިގެން ވަޒީފާ އިތުރުވާތާ 100 މަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީވެސް މިދިޔަ މަހުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެވްރެޖްކޮށް ގަޑިއަކަށް ލިބޭ އުޖޫރަވެސް ޖެނުއަރީމަހު ވަނީ 0.03 ޑޮލަރު އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ އޭގެ އަހަރެއް ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު 3.2 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ވަޒީފާ އިތުރުވި ރިޕޯޓްތައް އައިސްފައިމިވަނީ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައުމާއި ވިޔަފާރިގެ ނުތަނަވަސްކަން އައުމާއި، ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީއިން މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައިވަނީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި އަޅާ ފާރުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ޚިޔާލުތަފާތުވެ ބަޖެޓް ފާސްނުވެ ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް އައި އައުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދުން 11 ބިިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ހުޅުވި މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުން އޭގެ ތިންބައިކުޅަދެބައި އިއާދަ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދާއިމީ ގޮތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް