16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ލިލީ ޕްރޮމޯޝަން

ލިލީގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  3. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  4. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  5. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  6. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި


އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް -- އައި ޝަޓާ ފޮޓޯސް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށެވެ. ލިލީ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީގެ ހަތަރު ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޭހެއް ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ ކޭހަކުން 20 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލިލީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މޭނެޖަރު މުހައްމަދު ތަސްލީމް ވިދާޅުވީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޒަވޭޓިވްއެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫޑުލީހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫޑުލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނޫޑުލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މިހާރު ވެސް ލިބިފައިވާ މި ނޫޑުލީހަކީ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ނޫޑުލީހެއް ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް