26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ލިލީ ޕްރޮމޯޝަން

ލިލީގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް -- އައި ޝަޓާ ފޮޓޯސް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށެވެ. ލިލީ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީގެ ހަތަރު ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޭހެއް ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ ކޭހަކުން 20 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލިލީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މޭނެޖަރު މުހައްމަދު ތަސްލީމް ވިދާޅުވީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޒަވޭޓިވްއެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫޑުލީހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫޑުލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނޫޑުލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މިހާރު ވެސް ލިބިފައިވާ މި ނޫޑުލީހަކީ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ނޫޑުލީހެއް ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް