19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ރައީސް ސޯލިހު

ފިލާވަޅާ އެއްވަރަށް އިހްތިރާމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި އަޅާލުމުން މުހިއްމު: ރައީސް

  • މިއަހަރު ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށިގެންދާނެ: މިނިސްޓަރު
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 13 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 09:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ރައީސް ސޯލިހު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ދެއްވަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

އިހްތިރާމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލުގައި ނަގައިދޭ ފިލާވަޅާ އެއްވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރު ކިޔެވުން ފެށުމާ ގުޅިގެން، ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކަންކަން އިތުރަށް ހޯދައި، ހުނަރު ނެރެދިނުމުގެ އަހަރަށް މިއަހަރު ހެދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރައްދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ޔާމިޔާބަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމުގެ މުސަބަތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ފޮނުއްވެވި ތަހުނިޔާޒުގެ މެސެޖުގައި ވިދާޅުވީ މިއަހަރަކީ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެށިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި ދެންނެވި ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވިގެން، ދަރިވަރުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ރާވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބައެއް ޕްރޮގްރާތައް މި ދިރާސީ އަހަރުގެ ފެށިގެންދާކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ،" އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް