21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާ އެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

  • ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށީ 70،000 ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 13 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 07:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ހެނދުނުގެ ނާސްތާ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ އިފްތިތާހުކޮށް، ހަތްދިހަހާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ 213 ސްކޫލުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައި ވަނީ 25 ސްކޫލެއްގައެވެ.

ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވީ ދުވަހަކު ވެސް ތައުލީމަށް ހަރަދު ނުކުރާ މިންވަރަށް ސަރުކާރުން ތައުލީމަށް ހޭދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށިއިރު، ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާ 25 ސްކޫލެއްގެ 14،000 ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކަރުން ވަނީ ނާސްތާ ދީފައެވެ. ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދީފައި ވަނީ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ކްލާސް ރޫމުގައެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފައެވެ.

ޔުނިސެފްގެ އެހީއާ އެކު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނާސްތާއަށް 10 މެނޫއެއް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރޮއްޓާއި ބިސްގަނޑާއި ކިރާއި ތަރުކާރީ މަސްހުންޏާއި ބަރަބޯ މަސްހުންޏާއި ސޭންޑްވިޗް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ތިން މެނޫއެއް އޮންނާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް