19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ކޮކާ ކޯލާގެ ޕްރޮމޯޝަން

ކޮކާ ކޯލާގެ ޕްރިމިއަރ ލީގް ޕްރޮމޯޝަން ފަށަނީ

  • މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖެނުއަރީ 15 - ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް
  • ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ގޯލް ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 00:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


ކޮކާ ކޯލާއިން ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން -- އާކައިވް

ކޮކާކޯލާގެ ޕްރިމިއަރ ލީގް 2019 ޕްރޮމޯޝަން ފަށަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ގޯލް ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދެވެ.

ކޮކާކޯލާގެ ފަރާތުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންގޮސް ފެބްރުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް 300ml, 500ml, 1.25 ltr ގެ ރަން ކުލައިގެ މަތިގަނޑުލީ ފުޅީގެ ދަށުގައިވާ ކޯޑު 2626އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން ގުރުއަތު ހޮވޭ ހަތް މީހަކަށް، ދެ މީހެއްގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް އެކުލެވިގެންވާ ދަތުރެއް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބި، އެ ޤައުމުގައި ޕްރިމިއަރ ލީގް މެޗްތައް ލައިވްކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހޮވާ ނަސީބުވެރިންނަށް ޓީވީއެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކޮކާ ކޯލާގެ އޮފަރޭޝަންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މިލިންދް ދެރްސާރީ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮކާކޯލާގެ މަޤްސަދަކީ އެފަރާތްތަކަށް މިކަހަލަ ރަނގަޅު ޕްރޮމޯޝަންތައް ގެނެސްދިނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮކާ ކޯލާ އިން ވަނީ ދާދިފަހުން ޕްރިމިއަރ ލީގާއެކު ޕާޓްނަރޝިޕް އެގްރީމަންޓެއް ހަދާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ކޮކާކޯލާގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ވާރލްޑް ކަޕް ބެލުމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ރަޝިއާއަށް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

ކޮކާ ކޯލާގެ ބުއިންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލް ބުއިމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް