19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

ބޮލީވުޑް

ރިތިކްގެ ސުޕަރ 30 ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް އިއުލާންކޮށްފި

  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 26 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 20:08 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


ރިތިކް ރޯޝަން -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު މެތަމެޓިޝަން ކަމަށްވާ އަނަންދު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމު ސުޕަ 30 ރިލީޒްކުރާ ދުވަސް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ކުރިން މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފިލްމް އެ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާނަމަ ކަންގަނާ ރަނައުތް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ" އާއި ކްލޭޝް ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މި ފިލްމްގެ ބަތަލާ ރިތިކް ރޯޝަން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ "ސުޕަރ 30" ރިލީޒް ކުރާނީ ޖުލައި މަހުގެ 26 ގައި ކަމަށެވެ.

ރިތިކް އެ ފިލްމު ކުޅެން އާނއެކޭ ބުނީ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ރިތިކް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި މީހެއްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމަށް އާއެކޭ ބުނީ އޭނާ އަށް އެ ފިލްމު މޮޅަށް ކުޅެވޭނެ ކަން ޔަގީންވުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް