21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު އޯވަޑޯޒް ވެގެން މަރުވެއްޖެ

 • މަރުވީ 27 އަހަރުގެ އަންހެނެއް
 • އޭނާ ބޭނުން ކުރީ ޕާޓީ ޑްރަގު
 • ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 15:09 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
 5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
 6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
 7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
 8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ހުޅުމާލެ: އޯވަޑޯޒް ވެގެން މަރުވީ ޕާޓީ ޑްރަގް ބޭނުންކުރި އަންހެނަކު -- ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ ޑްރަގަށް އޯވަޑޯޒްވެގެން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ 27 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި އޮތް އަންހެނަކު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:30 ހާއިރު، ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. 

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ އަންހެން މީހާ އޯވަޑޯޒްވީ ޕާޓީ ޑްރަގު ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބާރުގަދަ ޕާޓީ ޑްރަގެއް ބޭނުން ކުރި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު ހުޅުމާލޭގައި މަރުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް