19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެއްޖެ

  • ވޯރކްޝޮޕްގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް -- އާކައިވް

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ އާއި ވޯރކްޝޮޕެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓްގެ ފަޔަރ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިޔާގެ ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިކައެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯވެ އެ ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ރިސޯޓަށް ވަނީ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރމަތި ލާންޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ރިސޯޓު މަރާމާތުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް