20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 03 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެއްޖެ

  • ވޯރކްޝޮޕްގައި ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް -- އާކައިވް

ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ގޭގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގެ އާއި ވޯރކްޝޮޕެއްގައި އަލިފާން ރޯވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިސޯޓްގެ ފަޔަރ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ހިނގި އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިޔާގެ ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެ ރިސޯޓަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނިކައެއް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯވެ އެ ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދާ ރިސޯޓަށް ވަނީ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރމަތި ލާންޖެހިފައެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ރިސޯޓު މަރާމާތުކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް