19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

އާސަންދަ ހިދުމަތް

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ޚިދުމަތަށް ބުރޫ އަރައިފި

  • މިމައްސަލަ ދިމާވީ ރޭ ދަންވަރު
  • ޕޯޓަލްއަށް ދިމާވީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ނޭނގޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 11:13 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ޚިދުމަތަށް ބުރޫއެރި ކަމަށެވެ. އާސަންދައިން ޚިދުމަތް ނުދެދި، ދަންވަރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި މީހުންގެ އަތުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ނަގާ ފީ ނެގި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މައްސަލަ ހައްލުނުވާ ކަމަށާއި، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އޭޑީކޭ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްވާލް ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ބުރޫ އެރި ކަމަށާއި އެކަން ސިމާވި އާސަންދައިގެ ސާވާ ޑައުންވެގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިނުވެ، އާސަންދައިން ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް އޭޑީކޭއިން ދެމުން ގެންދާ ކަމަށް އަފްވާލް ވިދާޅުިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ދިމާވުމާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް އާސަންދައިން ޕޭމަންޓް ކްލިއަރ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އާސަންދައިގެ ޕޯޓަލަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މީޑީއާ އޮފިޝަލް އާޝިޔާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Boakibaa

2 މަސް ކުރިން

Faibaru buriveee

0
0