19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 08 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:58
އިރުއަރާ 06:10
މެންދުރު 12:18
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:30

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓުތައް ނަގަން ފަށައިފި

  • ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 12 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 10:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕާޓީގެ އެދުމުގެ މަތިން، މަހިބަދޫ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފި
  2. އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
  3. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  4. ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ!
  5. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  6. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި


ސިޓީ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން ޕެލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- އާކައިވް

އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ޕޭވްމަންޓާއި ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

ޕްލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ފެށީ ފުލުހުންގެ އިސް ނެގުމަކަށް، ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިޔާޒު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ ދަގަނޑު ޕެލެޓުތަކާއި ލަކުޑި ޕެލެޓުތައް މަގުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި ޕެލެޓުތައް ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރުމުން، ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ގެއްލި، އާންމުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާކަށް ހުއްދައެއް ދީފައެއް ނޯންނާނެ. އަމިއްލައަށް މީހުން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި މި ނަގަނީ ޕާކިން ޒޯންތައް އަލުން ރީޑިޒައިން ކުރުމަށް. މި ކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ހާދިސާތަކުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް މިތަކެތި މި ނަގަނީ،" އަހުމަދު ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ޕެލެޓުތައް މަގުމަތިން ނެގުމަށް ފުލުހުންނާ އެކު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ވަކި ދުވަހެއް ނުބަލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޒަމީރު ވިދާޅުވީ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ޕެލެޓްތަކުން ތެރެއިން، ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގަނީ ޕޭވްމަންޓާ ވީ ފަޅީފައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕެލެޓުތައް ކަމަށެވެ. ޕޭވްމަންޓެއް ނެތި ޕާކިން ޒޯން ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕެލެޓުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލަކުން ނުނަގައެވެ.

"ދަގަނޑުވިޔަސް އެލްމިނިއަން ވިޔަސް، ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިޔަސް، ވަކި ގިންތިއެއް ވަކި ފަންތިއެއް ނުބަލާ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އޮތް އެއްޗެއް ވިޔަސް އެ އޮތީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް. އެހެންވީމަ އެ އެއްޗެހި އަޅުގަނޑުމެން މި ނަގަނީ. ދުވާރު ނެތް މަގުތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނަން،" މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޕެލެޓުތައް ނެގުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފެށި މަސައްކަތް ފަސް ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 40 ލޮރީގެ ޕެލެޓުތައް ނަގައި ޓައިސޭ ކޮށްޓަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެތަކެތި ޖަމާކޮށްފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޕެލެޓުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައި ވަނީ ޕެލެޓެއްގައި ތާށިވެ އަންހެނެއްގެ ފައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބިނދައިގެން ގޮސްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހ މ ޒ

2 މަސް ކުރިން

މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ އިންތިގާލީ ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނަވަނިކޮށް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ އެމްޓީޑީއިން ކުއްލި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

0
2