21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޝޭހް އިމްރާން

އިމްރާން އަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓަކީ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ ގަނެދިން ފްލެޓެއް: ޑރ. އިޔާޒު

  • ފްލެޓް ގަނެދިނީ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ، ސާބިތު ކުރެވޭނެ
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 22:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒް -- ފޭސްބުކް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝޭހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ލިބިފައިވާ ފްލެޓަކީ އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ބައްޕަ ގަނެދިން ފްލެޓެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނި އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެިއހް އިމްރާންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 2.5 މިލިއަނަށް ބައްލަވައިގެންނެވި ފްލެޓެއްވެއެވެ. 

އަމީން އެވެނިއު އިން ބައްލަވައިގެންނެވި އެ ފްލެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބްގެ އެމްޓީޑީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތަފާތު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންގެންދާތީވެ، ޓުވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ފްލެޓަކީ އިމްރާންގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ރީމްގެ ބައްޕަ އޭނާގެ ކޮންމެ ދަރިޔަކަށް ގަނެދިން ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓެއް ކަމަށެވެ. 

ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އެކަން އިތުރަށް ސާބިތު ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެސީސީ) އިން އެކަން ބެލިޔަސް ހަގީގަތް ހާމަވާނެ ކަމަށެވެ. 

އަދީބްގެ އެމްޓީޑީގެ އެކްޓިވިސްޓުން، ޝެއިހް އިމްރާނަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރަމުންގެންދަނީ، އަދީބް ޖަލަށް ގެންދިޔަ މައްސަލާގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކޮސް ނުގޮވާ

1 ހަފްތާކުރިން

އިމްނާ ކުޑޭ އެހެރީ މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލް ކާރީގަ ހުރި މިސްކިތްވެސް އަޅާފަ، ތިކަހަލަ ފުލެޓެއް ގަނެފަ ކުޑޭގެ އަންހެންދަރިފުޅުގެ ފިރިކަލުން އިމްރާނައް ދިނުމަކީ މެޓައެއްނު! ފިތުނަ އުފެއްދިޔަސް ބޮޑުވަރު

6
0