21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި

  • ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން -- ޓްވިޓަރ

ރަށްތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހައްސާން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ ދިހަ ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީ އެ ރަށްތަކުގައި ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސަފާރީ ޔޮޓް ފަދަ ތަކެތި އަންނައިރު ކައުންސިލަށް އެކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރުމުން ޤަވާއިދުތައް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކައުންސިލަށް އެކަން އެންގޭނެ ގޮތެއް އޮތް ބައްލަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީގެ މިއަދު ނޭޗަރ ޕާކް ބައްލަވާލައްވާ އީކޯ ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރެވޭނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ހުޅުމީދޫގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއިވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެސިޓީގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން ވަކި ވަކި ޑެސްޓިނޭޝަންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ، މޯލްޑިސް އިންޓަރގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުތަކަކީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަތް ގެންދެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ދަތުރުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް