21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ސުކޫލް ސާމާނު

އެންމެ ފަހު ވަގުތު ބުކްޝޮޕްތަކާއި ޔުނީފޯމް ވިއްކާ ތަންތަނަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ!

  • ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ބާރު ބޮޑުވާނެތީ ސުކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ޕާޓްޓައިމަށް މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނަގާ
  • ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 213 ސުކޫލެއް ހިންގާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 18:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


މިދިޔަ އަަހަރު ސުކޫލްތަކުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުނުއިރު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުކޫލްތައް ހުޅުވެން ދެ ދުވަހަށްވެފައިވާއިރު ބުކްޝޮޕްތަކާއި ޔުނީފޯމް ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް އާންމު ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުން މީހުން ދަތުރު ހަދާފައި މާލެ އާދެއެވެ. އެއީ ކުދިން ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމަށެވެ.

ބުކްޝޮފްތަކާއި ޔުނީފޯމް ވިއްކާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ސުކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކަށް ބާރު ބޮޑުވާނެތީ ސުކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ޕާޓްޓައިމަށް މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ނަގައެވެ. އެގޮތުން ސުކޫލް ޔުނީފޯމްތައް ވިއްކާ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ފިހާރަ ހުދުމާއިން ބުނީ ހަވީރު ގަޑީގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ފިހާރަ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަ ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ އަލަށް ސުކޫލަށް ވަންނަ ކުދިންގެ ޔުނީފޯމުތައް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ބައެއް ސައިޒުތަކުގެ ބެޖްތަކާއި ޓައީތައްް ހުސްވެ، އެ ތަކެތި ފެހުމަށް އޯޑަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ހުދުމާއިން ބުންޏެވެ.

އެމްސެވަން ބުކްޝޮޕުން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުން ފޮތްތައް ނެގުމަށްޓަކައި އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ފަހު ވަގުތު މަޑުކުރުމަށްފަހު، އެންމެން އެއްފަހަރާ ފޮތްތައް ނަގަން އައުމުން ބުކްޝޮޕަށް ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައިރި ރަށްރަށުން ހުކުރު، ހޮނިހިރު ދެ ދުވަހު ފޮތްތައް ނެގުމަށްޓަކައި ފެރީތަކުން ދަތުރު ހަދާފައި މާލެ އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެމްސެވަން އިން ބުންޏެވެ.

ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އީވް ގާމެންޓްގެ ފަރާތުން ވިއްކަމުން އަންނައިރު އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމްތައް ނުލިބެގެން ބައެއް ބަލެނިވެރިން ވަނީ ޝަކުވާކޮށްފައެވެ. އީވް އިން ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް މިއަހަރު އަލަށް ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު އީވް އިން ބުނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި ބައެއް ސައިޒްތައް މިހާރު ވެސް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަސް ނިމެންވާއިރަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމްގެ ހުރިހާ ސައިޒެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 213 ސުކޫލެއް ހިންގާއިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބުނީ ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ޓީޗަރުން ވެސް ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވާ ދުވަސްކޮޅަކީ ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް