21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ހުރަވީ ސްކޫލު ގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

 • މިއަހަރު އެސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އެއްދަންފަޅިއަށް
 • ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 1-9 އަދި 11 އަށް
 • ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 132 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
 4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
 5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
 6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
 7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
 8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ހުރަވީ ސްކޫލު ނައިބް ރައީސްއާ، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ''ހުރަވީ ސްކޫލް'' އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުން ފެށުމަށްވާން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ވިދާޅުވީ ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ އެއްދަންފަޅިއަކަށް ކަމަށާއި، މިސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔަސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. 

ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ ކުރިން އާބާދުވި ސަރަހައްދު (ނެއިބަހުޑް 1) ގައި ހަދާފައިވާ ހުރަވީ ސްކޫލަކީ އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. މިސްކޫލަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 132 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެެ.

މިއަހަރު އެސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް 1-9 އަދި 11 އަށެވެ. އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 އަދި 12 ގައި ވެސް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހަތް ބުރި އަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1700 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12އާ ހަމަ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައި ތިން ބްލޮކް ހަދާ އިރު 53 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެ އެވެ. އެ ތަނުން ދެ ކްލާސްރޫމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް