21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ކޮޕާ ޑެލްރޭ

ކޮޕާ ޑެލްރޭ: ގަދަ 16 ގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ލެވަންޓޭ އަތުން ބާސާ ބަލިވެއްޖެ

  • ލެވަންޓޭގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރިހޯދީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 06:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ލެވަންޓޭ އަދި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ގަދަ 16 ގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ލެވަންޓޭ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ ބަލިވީ ލެވަންޓޭއާ ވާދަކޮށް 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ލެވަންޓޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކަބަކޯއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ލެވަންޓޭއިން ވަނީ ބާސާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް، ހަމަލާ އުފައްދާފައެވެ.

އެގޮތުން 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަންޓޭއިން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ބޯޖާ މަޔޯރަލްއެވެ. މި ލަނޑާއެކު ބާސާއިން ވަނީ އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ލެވަންޓޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސާގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަލާތަކެއް ފެނިފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތަކުގެ ބޭނުން އެޓީމަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ބާސާގެ މައްޗަށް ލެވަންޓޭ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ބާސާ އިން އެޓީމުގެ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް، ހަމަލާތައްވެސް ވަނީ ގިނަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް އެޓީމުން ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތައްވެސް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

މި ހާފްގައި ލެވަންޓޭއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި އެޓީމުން ވަނީ ބާސާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ގިނަ ހަމަލާތައް މި ހާފްގައި ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ބާސާއިން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލނަޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯއެވެ.

ބާސާ އަދި ލެވަންޓޭ ބައްދަލުކުރާ ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ މި މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ބާސާ ދަނޑުގައެވެ. މި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކޮށް، އަވޭ ގޯލާއެކު ބާސާއަށް ކުއާޓާ ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް