21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕްގެ ވީޑިއޯ އެޑިޓްކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

  • އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ޓްރަމްޕްގެ ހަމުގެ ކުލަ ވަނީ އޮރެންޖް ކުލައަށް ބަދަލުކޮށްފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 11 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 04:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ޓްރަމްޕްގެ އަސްލު ވީޑިއޯ އާއި އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ -- އާކައިވް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވީޑިއޯއެއް އެޑިޓްކޮށް، ވީޑިއޯއަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ދެއްކި މީހަކު އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފޮކްސް އާއި ގުޅުން އޮންނަ Q13 ޗެނަލްގައި ވީޑިއޯ އެޑިޓަރެއްގެ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިޔަ އެ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އޯވަލް އޮފީހުގައި ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ވީޑިއޯ Q13 ޗެނަލްއިން ފަހުން ދެއްކި އިރު ފެންނަ މަންޒަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ހަމުގެ ކުލަ ވަނީ އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ވާހަކަދެއްކެވުމަށްފަހު ދޫ ނެރުއްވައި ހުންނަވާގޮތަށް ވީޑިއޯއަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން Q13 ޗެނަލްގެ ނިއުސް ޑައިރެކްޓަރ އެރިކާ ހިލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެ ވީޑިއޯ އަކީ އެ ޗެނެލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ވީޑީއޯ އެޑިތަރަށް ފިޔަވަޅު އެޅީ މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ އެ ސްޓޭޝަން އިން ދެކޭގޮތް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ބެލުންތެރިން ނުދެކުމަށް އެދޭ ކަމަށްވެސް އެރިކާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޯޑަރ ފާރު ބިނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް