19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ | 09 ފަސްބަދުރުވަ
12 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:18
އިރުއަރާ 06:10
ފަތިސް 04:58

ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ތަރިންތަކެއް މޯދީއާ ބައްދަލުކޮށްފި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީ އެއްކަރަން ޖޯހަރު  ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:50 | |

މަގުބޫލް

  1. މި ދެމަފިރިން ފަހު ނޭވާ ދޫކުރީ އަތާއި އަތް ގުޅުވައިގެން ތިބެ ލޯތްބާ އެކު
  2. ކެޓްރީނާ އަނެއްކާވެސް އައު ކާރެއް ގަނެފި
  3. ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އިސްލާހަކީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް: އަސްލަމް
  4. ހާސް ކަނޑާލާ، ގޯއްޗެއް ދޭނަމޭ: ނަޝީދު
  5. މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓް ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ވަކާލާތުކުރަން ނިންމައިފި
  6. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  7. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
  8. ނެދަލޭންޑްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި


ބޮލީވުޑް ސެލެބްރިޓީން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޒުވާން ބައެއް ތަރިންނާއި ފިލްމް އުފައްދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ.

ނިއުދިއްލީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީ އެއް ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކަރަން ވަނީ ފަންނާނުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މޯދީއަށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ. އަދި މޫވީ ޓިކެޓުން ޖީއެސްޓީ ކުޑަކޮށްދެއވުމުން އެކަމަށް ވެސް ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އާލިއާ ބަޓް، ރަންބީރު ކަޕޫރު، ވަރުން ދަވަން، ރާޖްކުމާރު ރާއޯ، އަޔުޝްމަން ޚުރާނާ، ބޫމީ ޕަދްނޭކަރު، ސިދާތް މަލޯތްރާ، ވިކީ ކައުޝަލް، ކަރަން ޖޯހަރު، އެކްތާ ކަޕޫރު، ރޯހިތް ޝެޓީ އަދި އަޝްވިނީ އީޔަރު ތިވާރީ ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ޓިކެޓްގެ އަގުގެ ޖީއެސްޓީ ކުޑަކުރުމުގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން މޯދީ އާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކަރަން ޖޯހަރު، އަކްޝޭ ކުމާރު، އަޖޭ ދޭވްގަން ހިމެނެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް އަންހެނަކު ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިއާ މިރްޒާ ވަނީ އެކަމާއި ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް