21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ރައީސް ނަޝީދު

ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ އެމްޑީޕީއަށް: ނަޝީދު

  • އެންމެ އެކަށީގެންވާ މެނިފެސްޓޯއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 10 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  7. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯއިން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން މުނައްވަރުގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދޮރުން ދޮރަށް ގޮސް ގާތުން ބެލުމަށްފަހު، އެކުލަވައިލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެންނަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މެނިފެސްޓޯއަކީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އުފެދިގެން އައީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން ކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން އެ ވައުދު ފުއްދާނެ ކަމަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

''މިއަދު މި މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން. އެކަން ކޮށް ދިނުމަށް ވިސްނުމެއް ނެރުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ކުރެވެން ނެތް ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެނޭ ރައްޔިތުންވެސް މިއަދު މި ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ. އެމްޑިޕީ އަކީ ސިޔާސަތު ތަކެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއެއް. ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ސިޔާސަތަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދެއް . އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ކުޑަވެސް ޝައްކެތް ނުއުފެދޭ.''  ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް އިންތިހާބު ކުރާ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ދާނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ މެމްމްބަރުން ބަލަހައްޓައި ދޭ މަޖިލީހަކަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް